فرایند تولید صابون

مرداد ۸, ۱۳۹۷
تولید-صابون

فرایند تولید صابون

فرایند تولید صابون | صابون ترکیبی از چربی حیوانی یا روغن گیاهی با سود پرک یا سود مایع (سدیم هیدروکسید) است. وقتی صابون در آب حل […]