ایزوپروپیل الکل

اکتبر 12, 2019

برگه اطلاعات ایمنی (MSDS) ایزوپروپیل الکل

اطلاعات ایمنی ایزوپروپیل الکل در زیر آمده است: تاثیر این ماده بر سلامت لوزی خطر در صورت تماس پوستي (محرک- حساس کننده- نفوذگر) کمی خطرناك است. […]